„Základom našich právnych služieb je nielen poznanie právnych predpisov a rozhodnutí najvyšších súdnych inštancií, ale aj vytváranie vzájomnej dôvery.“

Naše zameranie

Zameriavame sa na obchodné právo s prioritným zameraním na vymáhanie pohľadávok a zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným vrátane ich zmien.

Medzi ďalšie oblasti pôsobenia patrí občianske a trestné právo, pričom v tejto oblasti pôsobíme aj ako súdom ustanovený obhájca.

Naším cieľom pri poskytovaní právnych služieb je znalosť vždy najlepší záujem klienta, ktorý je prioritný.

Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme výhradne elektronicky v záujme rýchlosti a minimalizácie nákladov našich klientov.