„Základom našich právnych služieb je nielen poznanie právnych predpisov a rozhodnutí najvyšších súdnych inštancií, ale aj vytváranie vzájomnej dôvery.“

Naše zameranie

Naša advokátska kancelária poskytuje licencované právne služby v rámci celého spektra právnych vzťahov, či už je to občianske, pracovné alebo obchodné právo.

Rovnako poskytujeme službu zápisu do registra partnerov verejného sektora, kde vykonávame funkciu oprávnenej osoby.

Naším cieľom pri poskytovaní právnych služieb je znalosť vždy najlepší záujem klienta, ktorý je prioritný.

Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme výhradne elektronicky v záujme rýchlosti a minimalizácie nákladov našich klientov.