JUDr. Branislav Voloch
advokát

  • V roku 2008 absolvoval Právnickú fakultu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave
  • V rokoch 2009 až 2015 pracoval ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde v Trebišove
  • V roku 2015 absolvoval Justičnú skúšku v Justičnej akadémii v Pezinku
  • Od roku 2016 pôsobí v oblasti advokácie a v súčastnosti je samostatným advokátom
  • Prax právnika v rozsahu 11 rokov