Vymáhanie pohľadávok predstavuje primárne zameranie našej advokátskej kancelárie

Naša advokátska kancelária sa zameriava na vymáhanie pohľadávok či už podnikateľov alebo fyzických osôb. Pritom využívame aj alternatívy súdnych konaní. Pri vymáhaní postupujeme so zameraním na efektívnosť a zníženie nákladov v prípade súdneho vymáhania.

Vymáhanie jednotlivých pohľadávok je sledované prostredníctvom elektronického súdneho spisu, ktorý predstavuje objektívny obraz o prebiehajúcom súdnom procese.

Pri vymáhaní súdnych pohľadávok postupujeme výhradne elektronicky.