Občianske právo

Naša advokátska kancelária sa zameriava na oblasti občiansko právnych vzťahov. Jedná sa rôznorodé poskytnutie právnych služieb ako sú spisovania právnych úkonov, príprava dokumentov a participácia na vzájomných rokovaniach za účelom urovnania sporných otázok.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby fyzickým osobám – spotrebiteľov pri domáhaní sa práv v súdnom konaní.