Pri poskytovaní právnych služieb sa zameriavame na tieto činnosti

  • Podávanie návrhu na rozvod v konaní o rozvod a zastupovanie v konaní
  • Podanie návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností a zastupovanie v konaní
  • Zastupovanie v konaní o zapretie otcovstva
  • Zastupovanie v konaní o vyslovenie prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení