Pri poskytovaní právnych služieb v tejto oblasti sa zameriavame na tieto činnosti

  • Analýza dokumentov prevádzkovateľov a sprostredkovateľov a ich súlad so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR

  • Príprava dokumentácie pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

  • Vykonávanie činnosti zodpovednej osoby

  • Vypracovanie bezpečnostného projektu

  • Nastavenie procesov klienta a ich úprava za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov v súlade so zákonom a nariadeniami EÚ