Pri poskytovaní právnych služieb v tejto oblasti sa zameriavame na tieto činnosti

  • Obhajoba klientov v rámci trestného konania

  • Uplatňovanie nárokov poškodených trestných činom

  • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody osôb voči ktorým bolo vedené trestné konanie a boli oslobodený spod obžaloby